2021 - Vikingové

                                                                           (na motivy  filmu Jak vycvičit draka)

Celý tábor nás provázela naše vikingská píseň.  A v našem podání. 

Společný cíl celotáborové hry: Zachránit všechni draky a osvobodit je. Najít KRÁSNOU ZEMI, kde s nimi budeme moci v míru a poklidu žít.

Oddílová hra: Každý oddíl nalezl vejce jednoho z draků. Cílem bylo vykrmit dráčka a naučit ho létat. Podařit se to mohlo pouze a jenom férovému oddílu, který se navzájem podporuje a pomáhá si. Vyhrál oddíl Víly pod vedením Áďi a Dády.

Kulisy a vikingská atmosféra: 

Náš táborový příběh, který jsme naplno prožili :):

Ve Skandinávii a především v jejím hlavním městě BALDALANDU se odehrávaly nejdůležitější příběhy a rozhodnutí národu VIKINGŮ. Vikingové zde žili v souladu a přátelství s vikingskými draky. Každých 50 let se v Baldalandu konala veliká letní slavnost na počest boha ODINA. Této slavnosti se účastnili všichni významní vikingové, i ti, kteří se účastnili výprav v dalekých zemích. Sešli se zde, aby nejdříve prodiskutovali úspěchy a neúspěchy při jejich výpravách a také, aby se večer setkali s jejich bohy. Večerní oslavy se účastnili i zástupci všech vikingských draků. 

Tohoto roku tomu však bylo jinak! Na sněmu všech jarlů se zjistilo, že ve výpravách mimo Skandinávii nejsou poslední roky žádné úspěchy. Na sever, východ, západ a jih od Skandinávie narazili vikingští bojovníci na odpor a byli vyhnání zpět na svůj světadíl. Skandinávie je však malá a neúrodná pro tolik bojovníků a jejich rodiny. Vikingové věřili, že při večerní oslavě boha Odina najdou nějaké řešení. Spojí se s jejich vikingskými draky a znovu vybojují své výsostné postavení v zemích, které už jednou dobyli. Nastal večer a všichni se těší na příchod bohů a také draků, aby s nimi mohli vymyslet lest. Místo 50ti vikingských draků však na oslavu přiletělo pouze 12 mláďat. Co se stalo? Jsou toto poslední potomci vikingských draků? 

Otázky na tyto odpovědi nám vysvětlí starý prorok díky své věštbě, stařec s dlouhými vlasy a vousy předstoupí před vikingy a začíná věštit z děravého vědra: Vidím zemi, Krásnou zemi, kde plodin a zvěře je dostatek, kde každý viking postaví si svůj statek, kde draci z nebes odrážejí na krajinu své stíny a na paloucích tančí v víly, kde v lesích elfové zpívají chorály a obři na kopci volají do dáli. Tato zem, je ukryta v hlubinách moře, tam kde Baldský trojúhelník je pod hladinou pohřben..............

Představení a atmosféru celotáborové hry si můžete připomenout zde. 

Odin vyzval Vikingy, kdo si troufne vydat se na plavbu do neznáma, hledat a zachránit ztracené draky a objevit KRÁSNOU ZEMI. 

180 nejstatečnějších bojovníků se svými jarly nastoupí na 16 neohrožených lodí a vyplují na moře zachránit draky a budoucnost VIKINGŮ. 

Cesta to byla náročná a plná dobroudružství. Setkali jsme se i s mnoha postavami, které jsme doposud znali pouze z mýtů a legend. 


Podařilo se nám zachránit naše draky - hurá!

Probádali jsem okolí celého Baldalandu, každý kousek oceánu, ale KRÁSNOU ZEMI jsme neobjevili. Nezbylo nic jiného, než sestoupit do podsvětí a požádat o radu bohyni HEL. Setkání to bylo nezapomenutelné. A odměna nás neminula. 

KRÁSNÁ ZEMĚ NALEZENA
KRÁSNÁ ZEMĚ NALEZENA