Rok 2020 - Indiáni - hledání bájného pokladu Aztéků


Na tábor jsme se všichni hrozně moc těšili a Pokáč nás v tom těšení se pořádně podpořil :D

Společný cíl celotáborové hry: Najít všechny kamenné knihy plné aztéckých mouder. Vyluštit je a porozumnět jim. A hlavně najít aztécký poklad. 

Oddílová hra: Oddíl, který je nejférovější a ctí všechny indiánské zásady, vyhrává. 

Kulisy a a indiánská atmosféra: 

Náš příběh:

První večer poslechli jsme si u ohně starou legendu.....

Zástupci všech kmenů zasekli mírovou sekeru
Zástupci všech kmenů zasekli mírovou sekeru

......Dříve než Evropané objevili Ameriku, žili na jejím území původní obyvatelé - indiáni, tisíce indiánských kmenů, miliony obyvatel. Na území dnešního Mexika se dle legendy rozlehlá země říše Azték§ů, jednoho z nejbohatších kmenů celé Ameriky. Jejich bohatství nebylo pouze v podobě zlata, ale také protože byli velmi zruční stavitelé, odvážní bojovníci, spravedlivý soudci.  Měli vždy velmi moudrého náčelníka s nadpřirozenými schopnostmi - dokázal komunikovat s bohy, který ho včas upozornili na nebezpečí, které jeho kmen může potkat. Dříve než španěl Hernán Cortéz zaútočil na říši Aztéků s cílem získat nové území a hlavně zlato, zjevil se jejich náčelníkovi Komtezumovi Velký Manitů. Ve snu ho upozornil na nebezpečí v podobě bílých tváří, kteří připlují z Východu. Poradil mu, aby svolal indiánskou radu složenou z těch nejvýznamnějších rodin jeho kmene, každý na tuto radu měl přivést prvorozenou dceru nebo syna. 16 mladých aztéků byli zvoleni jako zachránci pokladu a pokračovatelé tohoto kmene. Tuto skupinu vyvolených nazvali hvězdní bojovníci a označili je tetováním ve znaku komety. Sdělili jim, že jsou vyvoleni, že až uvidí na noční obloze varovné znamení, vezmou nejvzácnější kamenné knihy, kde popsána je kompletní historie Aztéků a dojdou na pobřeží, kde se ukryjí na jedné z lodí bílých mužů.

V jedné z lodi Hernána Cortéze, ukryti pod rybářskými sítěmi, připlulo do Evropy 16 chlapců a děvčat, všichni prvorození děti nejmocnějších rodin původních Aztéků. Nemohli tušit, co se za tu dobu odehrálo v jejich rodné říši, že Cortés zaútočil na jejich hlavní město a jejich kmen zanikl. A ani Cortés nemohl tušit, že potomci náčelníka a jeho indiánské rady se ocitli v Evropě. Mladí hvězdní bojovníci se ocitli v neznámém prostředí, jedinou řeč, kterou ovládali byla aztéčtina. Několik let putovali Evropou, táhlo je to na Východ, do zemí zalitých skalnatými pohořími a kopci. Legenda praví, že doputovali do Království KOMETY, kde jim král KOMETAN nabídl svoji pomoc. Ukryl je na malém území na severní straně baldského vrchu. Nikdo o nich nevěděl, v žádné kronice o nich nebyla ani zmíňka. Hvězdní bojovníci zde založili indiánskou vesnici, budovali zde tradice tak jak je znali z komeťanské říše. Postupem let se rozrůstali a postupně i splynuli s ostatními obyvateli tohoto území.

Dnes již víme přesně,co se v 16. Století v Americe odehrálo. Říše AZTÉKŮ byla přemožena a srovnána se zemí. Dodnes se mnoho dobrodruhů snaží najít bájný poklad AZTÉKŮ, který jakoby se propadl do země. Nikdy nebyly nalezeny kamenné knihy, které obsahují vše o historii této říše i jejich legendách. Dokonce se mluví o mapě, která zobrazuje cestu k městu ze zlata. 

Vždyť i my komeťáci můžeme být potomci slavných aztéků !!!!!!! Dokážeme najít jejich poklad? 

Prožili jsme neuvěřitelných 14 dní plných dobrodružství a nej zážitků a do toho spousta smíchu a legrace. Dokázali jsme rozluštit aztécké písmo a přeložit texty na kamenných knihách. A v jedné z nich byla dokonce ukryta mapa k pokladu. Nejdříve jsme museli zneškodnit lovce pokladů a vyrazit hledat bájné aztécké město a hlavně

                                                                          AZTÉCKÝ POKLAD 

Vše se vydařilo. Každý byl odměněn a my jsme se mohli radovat a slavit a vyrazit plni zážitků domů:D.