Rok 2017 - Pravěk / Evoluce

Ocitli jsem se na počátku evolučního vývoje. Asi to bylo po pozření zvláštního guláše hned první večer. Setkali se s dinosaury i mamuty, díky splnění kouzelného rituálu jsme se stihli vrátit včas do současnosti.

Společná celotáborová hra: Projít celým evolučním vývojem. Tedy proměnit se zpět z opic v moderní děti a vrátit se do současnosti. K tomu nám dopomohl kouzelný rituál, který nám zanechali naši praprapředci.

16 tlup soutěžilo v mnoha disciplínách a získávalo tak nové dovednosti a schopnosti

Oddílová celotáborová hra: Každý oddíl našel své dinosauří vejce. Podle toho, jak se oddíly k sobě chovaly, vejce postupně praskalo, až se z něj vyklubala krásná odměna pro nejférovější pračlovíčky.