Naše stanovisko k aktuální situaci kolem letních táborůaktualizováno 16.4.2020 

Naše stanovisko k aktuální situaci kolem letních táborů  

Vážení rodiče, kluci a holky,

zdraví je nejdůležitější, ale stejně jako vy i my s napětím sledujeme vývoj situace spojený s omezením konání letních dětských táborů. Rozhodli jsme se spojit síly a připojili se k otevřenému dopisu směrovanému předsedu vlády České republiky, předsedu Ústředního krizového štábu ČR, ministru vnitra ČR a 1. místopředseda vlády, ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hlavní hygieničce ČR a náměstku ministra zdravotnictví ČR.

Nesouhlasíme s restriktivním výhledem ke konání letních dětských táborů a obáváme se, že při rozhodování o možnosti konání či nekonání chybí reálná představa a praktické zkušenosti z pořádání takovýchto akcí. Naše hlavní argumenty jsou následující:

Prázdninový program dětí:

- Zákazem táborů děti automaticky posíláme do ulic a do obchodních center, která budou paradoxně v létě již zřejmě otevřená. Představa, že děti budou v létě sedět doma je velmi nereálná, zvláště, když jsou v tomto režimu již od začátku března. Ve větších městech budou jejich zábavu suplovat obchodní centra, kde je riziko přenosu viru mnohonásobně větší a anonymnější, než v rámci uzavřené skupiny dětských táborů. Děti jsou aktuálně bez přímých sociálních vazeb vrstevníků což z dlouhodobějšího pohledu také není udržitelné.

Senioři:

- Řada rodičů bude mít v létě neplánovaně vyčerpanou dovolenou nebo možnost její čerpání bude omezené. Podniky, které byly provozně zastaveny budou po otevření dohánět svou výrobu a jak se již nyní ukazuje, možnosti zaměstnanců čerpat dovolenou bude jen maximálně v zákonné délce. Rodiče nebudou mít jinou možnost, než přesunout své děti k prarodičům ... ano, právě ke skupině obyvatel, kterou chceme co nejvíce ochránit před možnou nákazou.

Reálný provoz tábora:

- Letní tábory jsou ve většině případů stabilní kolektiv osob bez vnějších nepravidelných vazeb, v přírodě, z pohledu možné nákazy v bezpečném prostředí. Každý tábor navíc se slušným hygienickým zázemím a s dohledem vlastního zdravotníka. V zásadě jde o dvoutýdenní "karanténu", kde jsou všechny děti pod 24 hodinovým dohledem.

Omezování počtu dětí na jednotlivých táborech:

- Nesouhlasíme s návrhem omezování počtu osob na táborech. Vetší a velké tábory mají oproti těm menším z důvodu počtu osob nadstandardně zajištěné hygienické podmínky a zdravotnický dozor, který často zajišťuje i dětský lékař. Restrikce v počtu dětí neznamená u velkých táborů omezení, ale přímo neuskutečnění. Fixní provozní náklady velkých tábořišť nemůže pokrýt výrazně snížený počet účastníků. Nekonání velkých táborů znamená ponechání dětí doma a naplnění výše uvedených rizik.

Chytrá karanténa:

- Aktuálně prosazovaný systém trasování osob u dětí v běžném provozu selhává. Pokud ponecháme děti doma, na ulicích, případně v obchodních centrech, těžko bude dohledatelné jejich trasování bez použití platebních karet a v některých případech mobilních telefonů. I z tohoto pohledu vidíme jako mnohem smysluplnější děti "uzavřít" do jednoho kolektivu a eliminovat tím styk s vnějších okolím.

Chápeme složitost rozhodování odborníků a rizika spojená s možnou koronavirovou nákazou, ale pokud budou otevřená obchodní centra a některé děti již před tím budou chodit do školy, je na místě dát i táborům zelenou. Toto rozhodnutí ale musí být do "pozitivního" harmonogramu začleněno co nejdříve. Tábory se připravují několik měsíců dopředu, nejistota a nejasnosti komplikují situaci nejen pořadatelům nebo provozovatelům táborových základen, ale i samotným rodičům dětí.

Děkujeme Vám všem za vyjádřenou podporu. Za náš tým KOMETY mohu říci, že s konáním tábora stále počítáme a veškeré přípravy jsou v plném proudu. Nejsme komerční tábor a tak si můžeme jistý stupeň nejistoty dovolit a operativně se přizpůsobíme dle aktuálního vývoje. Tábor je již několik týdnů naplněn a s Vašimi dětmi samozřejmě počítáme.:-) Prosíme, abyste ale úhrady poukazů realizovali až v měsíci květnu. Pokud by se naplnil nejčernější scénář, budeme samozřejmě platby vracet v plné výši.

Ztotožňujete-li se s výše uvedeným postojem k problematice konání/nekonání letních dětských táborů, budeme rádi za sdílení.

Děkujeme a budeme držet palce, že léto bude létem se vším všudy.:-)

Za letní dětský tábor KOMETA

Radek Vízner

+420 602 609 977

kometa@kometa.cz

https://www.kometa.cz